Notes

  • There are no notes to display right now.

ماليوم والتاريخالفريقـــــــاناليوم والتاريخالمجموعةم
1الخميس 12/10/2017سكر قوصجزيرة الوردالخميس 23/11/2017الأولى16
2اسواندسوق17
3مدينه نصربنها18
1فاقوسوادي دجلهالثانية16
2الداخليهالسكه الحديد17
3استاد المنصورةبلديه المحله18
1بلبيسسان ماركالثالثة16
2مسلمين قناكفر الشيخ17
3كيمامسلمين الاسكندريه18
4الخميس 19/10/2017اسوانسكر قوصالخميس 30/11/2017الأولى19
5بنهاجزيرة الورد20
6دسوقمدينه نصر21
4السكه الحديدفاقوسالثانية19
5بلديه المحلهوادي دجله20
6الداخليهاستاد المنصورة21
4سان ماركمسلمين قناالثالثة19
5مسلمين الاسكندريهبلبيس20
6كفر الشيخكيما21
7الخميس 26/10/2017جزيرة الورددسوقالخميس 07/12/2017الأولى22
8بنهاسكر قوص23
9مدينه نصراسوان24
7وادي دجلهالداخليهالثانية22
8فاقوسبلديه المحله23
9استاد المنصورةالسكه الحديد24
7بلبيسكفر الشيخالثالثة22
8سان ماركمسلمين الاسكندريه23
9كيمامسلمين قنا24
10الخميس 02/11/2017سكر قوصمدينه نصرالخميس14/12/2017الأولى25
11اسوانجزيرة الورد26
12دسوقبنها27
10استاد المنصورةفاقوسالثانية25
11السكه الحديدوادي دجله26
12الداخليهبلديه المحله27
10كيماسان ماركالثالثة25
11مسلمين قنابلبيس26
12كفر الشيخمسلمين الاسكندريه27
13الخميس 09/11/2017دسوقسكر قوصالخميس 21/12/2017الأولى28
14جزيرة الوردمدينه نصر29
15بنهااسوان30
13فاقوسالداخليهالثانية28
14وادي دجلهاستاد المنصورة29
15بلديه المحلهالسكه الحديد30
13سان مارككفر الشيخالثالثة28
14بلبيسكيما29
15مسلمين الاسكندريهمسلمين قنا30

Leave a Reply